poniedziałek, 16 listopada 2020

Petycja do burmistrza

Dzisiaj rano przeszedłem się do Urzędu Miejskiego w Łęcznej by wręczyć petycję napisaną do burmistrza. Jej treść przekazuję poniżej:

PETYCJA W SPRAWIE UTWORZENIA PUBLICZNEGO ŻŁOBKA

 NA TERENIE GMINY ŁĘCZNA

Na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) składam petycję w sprawie utworzenia publicznego żłobka na terenie gminy Łęczna i wnoszę o:

  1. Podjęcie przez radę miejską uchwały w sprawie utworzenia publicznego żłobka na terenie gminy Łęczna

  2. Zobowiązanie burmistrza do przyjęcia uchwały

UZASADNIENIE

Według Raportu o Stanie Gminy Łęczna za rok 2019 w ostatnich latach w gminie Łęczna panuje wysoki przyrost naturalny i współczynnik urodzeń na średnim poziomie 5-6 urodzeń na 1000 mieszkańców. Wskaźnik obciążenia demograficznego dla Gminy Łęczna wynosi 51,3. Wskaźnik ten jest znacznie korzystniejszy niż średnia wojewódzka (65,1) czy powiatowa (58,4) przy względnie niskim poziomie wskaźnika starości, który w naszej gminie wynosi niewiele ponad 10%. Co za tym idzie, więcej dzieci potrzebuje opieki w żłobku, w przypadku gdy oboje rodziców pracuje. Według tego samego raportu gmina Łęczna dotowała dwa prywatne żłobki “Casper” i “Żółwik” na łączną kwotę 116 100 złotych, co nie jest adekwatną pomocą dla rodziców z małymi dziećmi, ponieważ nie każdy jest w stanie sobie pozwolić na prywatny żłobek, a gmina powinna mocniej wesprzeć rodziców w zapewnieniu dzieciom bezpieczeństwa.


Obywatele nie mają świadomości, że mają prawo składać petycje do lokalnych władz. Świadczy o tym fakt, że w Biuletynie Informacji Publicznej widnieje tylko jedna złożona petycja w tym roku (przeciwko 5G), która została odrzucona ze względu błędów formalnych. Sytuacja w zeszłych latach też nie była zbyt ciekawa. Rok temu BIP opublikował 7 petycji, a w 2018 roku tylko 3. Do społeczeństwa obywatelskiego jeszcze trochę nam brakuje :)

Dowód na złożenie wniosku.

Brak komentarzy: